Kalender

Ingen begivenheder fundet.

 

Sogneaftener

Sogneaften

Torsdag den 8. februar kl. 19.30 er der sogneaften i Sognegården. Niels Ole Frederiksen, Middelfart vil holde foredrag over emnet:

”Født i Horsens Tugthus”

Danmarks mest afgrænsede kirkesogn

Jeg er født og opvokset i Danmarks mest afgrænsede kirkesogn – nemlig Horsens Stats­fængsel. Eller som det hedder i den oprindelige og folkelige version ”Horsens Tugt­hus”.

Mellem dette kirkesogns ydre afgrænsede hegn og det lukkede fængsels høje ring­mu­re er jeg født i det nordvestlige soveværelse i en af anstaltens funktionær­bolig­er.

Min far var ikke indsat, men ansat. En lille men dog afgørende forskel. Jeg blev døbt i det afgrænsede sogns egen kirke – Fængselskirken. Min far var, da jeg blev født, vice­ins­pek­tør og bliver senere inspektør ved fængslet.

Foredraget kommer med nogle glimt fra tiden efter krigen og halvtressernes Danmark og med nogle af de fanger vi som børn kom i kontakt med. Horsens Statsfængsel var efter krigen fortrinsvis fyldt op med de dømte efter det særlige straffelovs tillæg, som blev ved­taget i Folketinget i sommeren 1945. De blev kaldt landforrædere, lands­svig­e­­re, øst­front­frivillige og HIPO- folk – mange af dem op­fat­tede sig selv som politiske fanger.

Det bliver også en beretning om den mest berømte af alle udbrydekonger i Danmark, nemlig den legendariske Carl August Lorentzen. Natten til den 23. dec. 1949 undveg Carl August Lorentzen via en 18 meter lang tun­nel brød Statsfængslet i Horsens. Over tunnelen havde han på et stykke pap skrevet de meget sigende og poetiske ord: ”Hvor der er en vilje, er der også en vej”.