Kalender

Ingen begivenheder fundet.

 

Sogneaftener

Sogneaftener i Farsø Kirkes Sognegård.

 

Torsdag den 28. marts kl. 19.30 vil professor, dr. theol. Kurt E. Larsen holde foredrag over emnet: ”Er der et liv efter døden?”

Til alle tider har mennesker spekuleret over ”det på den anden side”: Er der et liv efter døden – og hvad kan man vente?

I sit foredrag vil Kurt E. Larsen fra Aarhus, der er professor i kirkehistorie og folkekirkepræst, pege på grunde, der taler for, at kirkens tro på kødets opstandelse og det evige liv er sandt. Desuden vil han komme ind på, hvad der ligger i denne tro – og hvad der netop ikke ligger i den (tanker om reinkarnation, kontakt med afdøde osv) 

Alle er velkomne, og der vil blive serveret kaffe/the á kr. 15.