Kalender

Ingen begivenheder fundet.

 

Sogneaftener

Sogneaftener i Farsø Kirkes Sognegård.

Torsdag den 7. februar kl. 19.30 får vi besøg af sognepræst Morten Skovsted, Hjortshøj. Aftenens emne vil blive: ”Salmerne er vigtige”.

 

Det vil blive en aften, hvor vi bliver klogere, og hvor vi vil synge salmer sammen.

 

Salmesangen har altid været vigtig i den kristne kirke. Både Martin Luther og Grundtvig betonede vigtigheden af menighedenes fælles sang. Derfor har vi i Folkekirken en fantastisk salmeskat, men også en levende tradition for stadig at skrive nye salmer.

 I 2003 blev den nuværende Salmebog udgivet, og nu er tiden kommet til et salmebogstillæg, der kan supplere de 791 overvejende gamle salmer med det bedste af de seneste årtiers nye salmer.

Morten Skovsted tilbyder en aften, hvor vi vil blive klogere på salmernes oprindelse og historiske betydning, men hvor der også vil blive lagt vægt på behovet for nye salmer og argumenteret for, at vi benytter os af disse.

Udgangspunktet for foredraget er udgivelsen '100 salmer', som foredragsholderen har med, og som der vil blive sunget fra.

Vi vil komme omkring alle de vigtigste, nyere salmedigtere, og vi vil opleve mangfoldigheden blandt de nyere salmer.

De gamle salmer er blevet bedømt gennem århundreder, og kun de bedste har overlevet. Nu er det op til os at afgøre, hvilke af de nyere salmer, der skal følge kommende slægter ind i fremtiden.

 

Torsdag den 28. marts kl. 19.30 vil professor, dr. theol. Kurt E. Larsen holde foredrag over emnet: ”Er der et liv efter døden?”

Til alle tider har mennesker spekuleret over ”det på den anden side”: Er der et liv efter døden – og hvad kan man vente?

I sit foredrag vil Kurt E. Larsen fra Aarhus, der er professor i kirkehistorie og folkekirkepræst, pege på grunde, der taler for, at kirkens tro på kødets opstandelse og det evige liv er sandt. Desuden vil han komme ind på, hvad der ligger i denne tro – og hvad der netop ikke ligger i den (tanker om reinkarnation, kontakt med afdøde osv) 

Alle er velkomne, og der vil blive serveret kaffe/the á kr. 15.