Studiekreds

Noget om den kristne tro

For et par år siden udkom et lille hæfte med titlen: Noget om den kristne tro. Det har vundet stor udbredelse, og vi har også delt det ud i forbindelse med gudstjenester i kirken og arrangementer i sognegården.

Hæftet er udarbejdet af repræsentanter fra de forskellige kirker, herunder bl.a. Folkekirken, Den katolske kirke, Metodist Kirken, Apostolsk Kirke og Frelsens Hær. Derfor handler det om det, der er fælles for alle kirkesamfund og dermed det, der er den kristne tros inderste kerne. Alt dette vil vi komme ind på i løbet af de tre studiekredsaftener, hvor der vil blive god tid til samtale og drøftelse. Og fordi det handler om det helt grundlæggende, vil alle kunne deltage.

 

Aftenerne vil være bygget op på følgende måde:

Kl. 19.30: Velkomst og introduktion

Kl. 19.40: Oplæg

Kl. 20.05: Kaffe/the

Kl. 20.20: Samtale

Kl. 21.00. Afslutning

 

Der vil være studiekreds følgende tirsdage: 26. marts, 2. april og 30. april.

Det vil være gratis at deltage, og bogen: Noget om den kristne tro, kan afhentes gratis i kirke eller sognegård.

 

Tilmelding senest den 15. marts til sognepræst Niels Iver Juul, mail: nij@km.dk eller tlf./sms: 24946838.