Kirkelige handlinger

Dåb, konfirmation, bryllup, begravelse m.v.

Sådan bestiller man dåb, konfirmation, bryllup og begravelse.

Ethvert folkekirkemedlem, der bor i sognet, kan få foretaget kirkelige handlinger i sognets kirke. Bor man uden for sognet, er det dog også muligt at få foretaget kirkelige handlinger, hvis man enten har boet sognet, har sine forældre boende der eller er døbt, konfirmeret eller viet i Farsø kirke. Præsten besvarer gerne spørgsmål vedr. kirkelige handlinger.

Dåb eller navngivning

Når et barn bliver født, modtager kirkekontoret automatisk anmeldelse herom fra fødeafdelingen. Hvis forældrene ikke er gift og ønsker fælles forældremyndighed afleveres inden 14 dage via Borger.dk: "Omsorgs- og ansvarserklæringen". Præsten hjælper gerne med udfyldelsen. Hvis man ønsker at anmelde faderskab, sker det til Familieretshuset via Borger.dk.

Barnets navn skal meddeles kirkekontoret via Borger.dk senest 6 måneder efter fødslen. Henvendelse om dåb sker til præsten, hvor tidspunkt for dåben aftales. Et stykke tid inden dåben kommer præsten på besøg og har en samtale med forældrene om dåbens betydning, dåbsritual m.m. Desuden oplyses præsten ved sit besøg om barnets navn, samt faddernes navne og adresser.


Navneændring kan søges via Borger.dk. Her kan der også betales gebyr, som andrager kr. 500 ved almindelige navneændringer. Navneændring på bryllupsdagen er dog gratis. Sognepræsten giver gerne råd og vejledning i forbindelse med navneændring.

Konfirmation

For at blive konfirmeret skal man 1) være døbt, 2) have gået til konfirmandundervisning og 3) være fortrolig med den kristne børnelærdom og Folkekirkens gudstjeneste. Konfirmationen foregår ved slutningen af 7. klasse.

I slutningen af 6. klasse kontakter præsten klassen. Hjemmet får en seddel med oplysninger om undervisning og konfirmationstidspunkt. Hvis du ønsker konfirmation her, men ikke er på den lokale skole, er du velkommen til at henvende dig til præsten og få en snak om mulighederne.

Børnene går til konfirmandundervisning sammen med dem, de gik i 6. klasse med. Undervisning begynder i den første uge af september.

Tilmelding

Klik her for at tilmelde dit barn til konfirmationsforberedelse og konfirmation med NemID. Ved fælles forældremyndighed skal begge forældre give samtykke til tilmeldingen. Du kan tilmelde dit barn mellem 1. april og 30.september året før konfirmationen, og gerne inden undervisningens start. Hvis du ønsker at tilmelde dit barn senere, eller har brug for hjælp, så kontakt os her nij@km.dk eller tlf. 98631078

Konfirmationsdatoer 

De børn, der til og med 6. klasse har fulgt A-poret, konfirmeres den sidste søndag i april, og B-sporet den anden søndag i maj. De årgange, hvor der har været et C-spor, foregår konfirmationen den anden søndag i maj kl. 9.

Fra 2022 vil de børn, der til og med 6. klasse har fulgt X-sporet, blive konfirmeret den sidste søndag i april, og Y-sporet den anden søndag i maj.

Bryllup

Man henvender sig til præsten og aftaler tidspunktet. Når der er mindre end 4 mdr. til brylluppet, henvender man sig til folkeregisteret via Borger dk for at få udstedt en prøvelsesattest. Den dokumenterer, at de juridiske forudsætninger for ægteskabet er i orden. Omkring en mdr. før brylluppet skal brudeparret have en samtale med præsten for at aftale nærmere om brylluppet og det kirkelige vielsesritual. Her afleveres prøvelsesattesten, samt brudeparrets dåbsattester. Der skal også aftales salmer. Omkring pyntning af kirken er det vigtigt, at der træffes aftale med kirketjeneren.

Begravelse

Anmeldelse af dødsfald sker via Borger.dk til præsten senest 2 hverdage efter dødsfaldet. Ofte sker det gennem bedemanden. Ønsker man en kirkelig begravelse eller bisættelse, kontaktes den præst, der skal forestå handlingen. Også dette kan ske gennem bedemanden. Forud for handlingen har de nærmeste pårørende en samtale med præsten om dødsfaldet og begravelseshandlingen. Der skal også aftales salmer til begravelsesgudstjenesten.